Expertises

Letsel­schade

Wie een kelderluik openlaat voor een ander...

Letselschade - Smit & De Hart Advocaten

Letselschade is de lichamelijke en psychische schade als gevolg van een ongeval of een medische fout. U kunt op verschillende manieren letselschade oplopen. Zo kunt u slachtoffer zijn van een mishandeling of kunt u betrokken zijn geweest bij een verkeers- of bedrijfsongeval. Ook een arts kan door een medische fout letselschade bij u veroorzaken. Wanneer u letselschade oploopt door toedoen van een ander, is de kans groot dat u deze schade kunt verhalen. U doet er dan goed aan (tijdig) een letselschade advocaat in te schakelen om uw schade volledig door die ander vergoed te krijgen.

Letselschade advocaat

Onze gespecialiseerde letselschade advocaten ondersteunen en adviseren slachtoffers van letselschade al jarenlang bij het verhalen van hun schade op de tegenpartij. Wij begrijpen dat letsel al erg genoeg is en dat u daarom wilt krijgen waar u recht op heeft. Wij strijden daarom graag voor en samen met u voor een rechtvaardige schadevergoeding.

Wij staan slachtoffers van letselschade bij tijdens het volledige letselschadeproces. Wij vinden het daarom belangrijk dat u zo vroeg mogelijk bij ons aan de bel trekt, zodat wij uw schade zorgvuldig en volledig kunnen inventariseren.

Werkwijze letselschade advocaat

Als u met uw letselschadezaak bij ons komt, bepalen wij eerst aan de hand van uw situatie of er iemand aansprakelijk is voor uw schade. Uw lestelschade advocaat zal proberen hier zo snel mogelijk duidelijkheid over te krijgen.

In geval van een medische fout vragen wij een medisch specialist een medisch haalbaarheidsonderzoek te verrichten. Deze specialist zal dan op basis van uw medisch dossier beoordelen of de medische behandeling onzorgvuldig is uitgevoegd.

In geval van een mishandeling of een ongeluk vragen wij nadere informatie bij de politie op of benaderen wij getuigen die over de toedracht kunnen verklaren. Op die manier kunnen wij bepalen iemand verantwoordelijk is voor uw letselschade.

Blijkt er iemand aansprakelijk te zijn voor uw letselschade, dan gaat uw letselschade advocaat over tot begroting van de door u geleden en mogelijk nog te lijden schade. Letselschade is een algemeen begrip en omvat o.a. gemaakte medische kosten,  reiskosten, kosten in verband met ingeschakelde huishoudelijke hulp, gederfd loon en smartengeld. Alle mogelijke schadeposten loopt uw letselschade advocaat zorgvuldig met u na, zodat we er zeker van zijn dat u krijgt waar u recht op heeft.

Zodra duidelijk is wie verantwoordelijk is voor uw schade en wat de hoogte daarvan is, zal uw letselschade advocaat de schadeplichtige via een aansprakelijkstelling sommeren de schade aan u te vergoeden. Als de schadeplichtige hier geen gehoor aan geeft, dan deinzen wij er niet voor terug om een procedure bij de rechtbank te starten. Deze gang van zaken verschilt overigens van de gang van zaken bij letselschadebureaus en veel rechtsbijstandsverzekeraars die (meestal) geen advocaat in huis hebben en daarom niet mogen procederen over grote bedragen.

Kosten letselschade advocaat

Uw letselschade advocaat van Smit & De Hart Advocaten kan u bijstaan op basis van ‘no cure, no pay’. Maar let op, zodra vaststaat dat iemand aansprakelijk is voor uw letselschade, is deze persoon in principe ook verplicht om uw advocaatkosten te betalen. Zo is de letselschade advocaat voor u dus gratis. Dit in tegenstelling tot letselschadebureaus of juristen die geen advocaat zijn en standaard werken op basis van ‘no cure, no pay’ of ‘no win, no fee’: zij incasseren grote bedragen (meestal percentages) van het geld dat aan u wordt uitgekeerd als u wint terwijl u dat geld vaak ook zelf had kunnen houden.

Onze letselschade advocaten zullen er alles aan doen om de advocaatkosten bij de wederpartij te verhalen, zodat u de uitgekeerde schadevergoeding volledig kunt gebruiken ter compensatie van de schade die u geleden heeft.

Dat neemt niet weg dat het sinds 1 januari 2014 ook voor advocaten, en dus ook voor ons, mogelijk is om u te helpen op basis van ‘no cure, no pay’. Officieel heet dit in de advocatuur werken op basis van een ‘resultaat gerelateerd honorarium’. In zaken waarin niet zeker is of u de advocaatkosten wel vergoed zal krijgen, kan dat interessant voor u zijn. Onze letselschade advocaten kijken graag samen met u of het zinvol is om uw zaak te behandelen op basis van ‘no cure, no pay’.

Overigens kan de letselschade advocaat uit ons team van specialisten u ook bijstaan op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand (ofwel een toevoeging).

Deel deze pagina