Veel­gestelde vragen

Hieronder vindt u een lijst van veelgestelde vragen. Als uw vraag er niet bijstaat, dan kunt u altijd vrijblijvend contact met ons opnemen voor meer informatie.

Wat is insolventie?

Insolventie betekent kort gezegd dat niet meer betaald kan worden. Als een persoon niet meer aan zijn of haar verplichtingen voldoet, kan het faillissement of de WSNP aangevraagd worden. Als een rechtspersoon niet meer kan betalen gaat dan kan het faillissement of surseance van betaling aangevraagd worden. Ook kan vanaf 2021 gebruikt gemaakt worden van de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA), om een schuldenregeling buiten faillissement af te dwingen.

Lees meer
Wat is onder­nemings­­recht?

Ondernemingsrecht is vanzelfsprekend het recht dat ziet op de oprichting en het verdere handelen van ondernemingen. Onder het ondernemingsrecht vallen uiteenlopende zaken: van de oprichting van een besloten vennootschap tot de stemming op de algemene vergadering tot het ontslag van een bestuurder. Dat het ondernemingsrecht uiteenlopend en complex is, blijkt wel uit het feit dat […]

Lees meer
Wat is letselschade?

Wat is letsel en wanneer wordt de schade als gevolg van letsel vergoed? Iemand die een ongeval veroorzaakt, die letsel van een ander tot gevolg heeft, moet de schade van het slachtoffer vergoeden. Bij de te vergoeden schade moet u met name denken aan inkomensschade, reiskosten, medische kosten, hulp voor in huis, kinderopvang, de schade […]

Lees meer
Wat doet een strafrecht­advocaat?

Een strafrechtadvocaat houdt zich bezig met het verdedigen van verdachten van strafbare feiten. Het kan dan gaan om een klein vergrijp zoals een winkeldiefstal, maar ook om zware zaken waaronder moord en drugshandel. Een strafrechtadvocaat moet soms ook in de weekenden of buiten kantoortijden bereikbaar zijn als hij of zij een piketdienst heeft, omdat een […]

Lees meer
Wat is verbinte­nissen­recht?

Het verbintenissenrecht is zeer omvangrijk. Verbintenissen zien vaak op overeenkomsten, maar kunnen ook ongewild ontstaan. Bij een overeenkomst worden normaliter over en weer verbintenissen in het leven geroepen. Iemand koopt iets. De verkoper heeft een verbintenis tot levering van het gekochte en de koper heeft een verbintenis tot betaling van de koopprijs. Als iemand een […]

Lees meer
Wat kost een advocaat gemiddeld per uur?

De kosten van een advocaat variëren sterk. Een advocaat die gespecialiseerd is in ondernemingsrecht en zich bezighoudt met grote fusies, heeft doorgaans een hoger uurtarief dan een sociale advocaat die vooral huurders bijstaat in zaken tegen sociale woningstichtingen. Kosten advocaat per uur Als iemand op basis van een toevoeging kan worden bijgestaan dan is geen […]

Lees meer
Wat is het verschil tussen advocaat en jurist?

Sommige mensen vragen zich af wat het verschil tussen een advocaat en een jurist is. Het moeilijke antwoord is dat alle advocaten jurist zijn, maar niet alle juristen advocaat zijn. Dit is een beetje hetzelfde als dat iedere leeuw een zoogdier is, maar niet ieder zoogdier een leeuw. Er zijn dus met andere woorden verschillende […]

Lees meer
Wat is een pro deo advocaat?

Pro deo betekent “voor god”. Een advocaat hoeft natuurlijk niet in god te geloven om zaken op basis van pro deo te doen, maar hij of zij moet een zaak dan wel voor niets willen doen. Een pro deo advocaat is een advocaat die bereid is om degelijke zaken te doen. Een pro deo advocaat […]

Lees meer
Wat is een pro bono advocaat?

Een pro bono advocaat is een advocaat die sommige zaken zonder vergoeding doet. Dit doet hij of zij, omdat er sprake is van een schrijdende situatie en/of omdat er grondrechten in het spel zijn. Een pro bono advocaat kan doorgaans maar enkele zaken per jaar op deze basis doen, omdat hij of zij anders geen […]

Lees meer
Wat als ik geen advocaat kan betalen?

Sommige mensen kunnen geen advocaat betalen en hebben ook geen rechtsbijstandsverzekering. Gelukkig bestaat er in Nederland recht op gesubsidieerde rechtsbijstand door de overheid. Er moet dan nog steeds wel een eigen bijdrage betaald worden, maar deze is eenmalig en beperkt van omvang. De Raad voor Rechtsbijstand is het orgaan dat zogenaamde toevoegingen verleent. Ik kan […]

Lees meer
Wanneer is een advocaat verplicht?

Een advocaat is verplicht bij het voeren van sommige rechtszaken. Als u bij een rechtbank of gerechtshof een civiele rechtszaak heeft tegen een andere partij, dan is bijstand van een advocaat wettelijk verplicht. Wanneer u bij de kantonrechter, de strafrechter of de bestuursrechter een rechtszaak heeft, dan is het niet verplicht een advocaat in de […]

Lees meer
Wat te doen bij ontslag?

In geval van ontslag is het zaak om uw hoofd niet in het zand te steken. Indien u een ontslag zomaar accepteert loopt u het risico een WW-uitkering mis te lopen. Daarnaast kan het zijn dat u voor bepaalde vergoedingen, zoals een transitievergoeding of een billijke vergoeding, in aanmerking komt. Het is bij ontslag niet […]

Lees meer
Wat is collectief ontslag?

Een werkgever kan een arbeidsovereenkomst eenzijdig beëindigen vanwege bedrijfseconomische redenen. Dit betreft dan het noodzakelijkerwijs komen te vervallen van arbeidsplaatsen als gevolg van het treffen van maatregelen voor een doelmatige bedrijfsvoering. Als sprake is van meerdere ontslagen, dan kan sprake zijn van een collectief ontslag. Er is sprake van een collectief ontslag als de werkgever […]

Lees meer
Wat is de opzegtermijn bij ontslag?

Bij ontslag is het zaak om te weten welke opzegtermijn van toepassing is. Als werknemer wil je niet al aan een nieuwe werkgever verbonden, terwijl je huidige werkgever je nog tot arbeid kan verplichten. Voor een werkgever is het ook belangrijk te weten welke opzegtermijnen voor werknemers van toepassing zijn voor aanwas van nieuwe personeel […]

Lees meer
Wanneer heb ik recht op ontslag­vergoeding?

Als de werkgever het initiatief neemt de arbeidsovereenkomst met de werknemer te beëindigen, dan kan de werknemer bijna altijd aanspraak maken op een ontslagvergoeding. Het maakt daarbij niet uit of de werkgever al dan niet via de rechter of het UWV beëindigd wordt. Ook als het ontslag in onderling overleg tot stand komt, kunnen er […]

Lees meer
Wat doet een letselschade advocaat?

Een letselschade advocaat houdt zich bezig met het verhalen van schade bij een ongeval op de veroorzaker ervan. Het proces bestaat uit twee fases. De eerste fase betreft het vestigen van aansprakelijkheid. De tweede fase ziet op het berekenen en betalen van de schade. De eerste fase, het vestigen van de aansprakelijkheid, is het meest […]

Lees meer
Wanneer schade­vergoeding bij letsel­schade?

Bij een ongeval heeft een slachtoffer recht op schadevergoeding wanneer de veroorzaker een toerekenbare fout heeft begaan. Wanneer na een aansprakelijkstelling de aansprakelijkheid door de veroorzaker wordt geaccepteerd, zal er doorgaans relatief snel overgegaan worden tot vergoeding van de schade. Wanneer de aansprakelijkheid niet wordt geaccepteerd dan zal eerst het oordeel van de rechter afgewacht […]

Lees meer
Wat is schade­loos­stelling?

Met schadeloosstelling wordt de geldsom bedoeld waarmee de door een slachtoffer geleden schade wordt vergoed. Iemand heeft recht op schadeloosstelling wanneer een ander voor de geleden schade aansprakelijk kan worden gehouden. Er zijn verschillende gronden om schadeloosstelling te kunnen ontvangen of te moeten betalen. Er zijn namelijk in de wet verschillende bepalingen van toepassing die […]

Lees meer
Ik heb schade gereden, wat nu?

Een ongeluk zit soms in een klein hoekje. Wie er verantwoordelijk is voor het ongeval en daardoor aansprakelijk is, is niet altijd eenvoudig te zeggen. Voetgangers en fietsers worden in het algemeen meer beschermd dan een automobilist. Wanneer u schade heeft veroorzaakt is het altijd van belang om een schadeformulier in te vullen. U doet […]

Lees meer
Wat moet je doen bij burenruzie?

Een burenruzie is vaak zeer vervelend. Juist in je eigen woning wil je rustig en ongestoord van je vrije tijd genieten. Ook daarom kunnen burenruzies vaak sterk oplopen. Een burenruzie kan ontstaan vermeende overlast. Denk daarbij aan geluidsoverlast of stankoverlast. Ook kan er ruzie ontstaan over de ligging van de erfgrens of de hoogte van […]

Lees meer
Kantoor - Smit & De Hart Advocaten

Smit & De Hart Advocaten

Smit & De Hart Advocaten in Vught biedt u zowel zakelijk als privé rechtsbijstand door een advocaat. Ons kantoor is al 35 jaar huisadvocaat voor tal van ondernemers en particulieren.

Meer over ons