Expertises

Aansprakelijk­heids­recht

Omdat u op 162 manieren kunt botsen

Aansprakelijkheidsrecht - Smit & De Hart Advocaten

Aansprakelijkheid en schadevergoeding gaan altijd samen. U stelt iemand aansprakelijk als u schadevergoeding wenst. En wanneer u een schadevergoeding vordert, dan wordt deze pas toegewezen als iemand aansprakelijk is.
Als u op zoek bent naar een advocaat op het gebied van het aansprakelijkheidsrecht, dan bent u bij ons aan het juiste adres en staan wij u graag met verve bij.

Aansprakelijkheid

Een persoon of een bedrijf kan aansprakelijk zijn als onrechtmatig wordt gehandeld. Dit kan het geval zijn bij een beroepsfout van bijvoorbeeld een arts, maar ook bij een verkeersongeluk of bij het plegen van een strafbaar feit.

Ook kan aansprakelijkheid ontstaan wanneer een overeenkomst niet wordt nagekomen. Dit wordt ook wel wanprestatie genoemd.  Tevens kan aansprakelijkheid ontstaan wanneer een overeenkomst wegens een tekortkoming wordt ontbonden.

En hoewel dit juridisch binnen de bovenstaande onderwerpen valt, kan een werkgever ten slotte ook op verschillende wijzen aansprakelijk zijn, bijvoorbeeld bij een bedrijfsongeval.

Er zijn kortom talloze mogelijkheden om iemand aansprakelijk te stellen, maar ook om zelf aansprakelijk gesteld te worden.

Schadevergoeding

Als de aansprakelijkheid vaststaat, dan moet schadevergoeding betaald worden. De hoogte van deze schade kan daarbij veel juridische discussie opleveren. Zo moet er een oorzakelijk verband zijn tussen de verkeerde handeling en de geleden schade. Ook mag de geleden schade niet te ver van de oorzaak verwijderd liggen.

Daarnaast moet de benadeelde partij de schade zo veel als mogelijk beperken op grond van het aansprakelijkheidsrecht. Als iemand daaraan niet voldoet, dan zal de schadevergoeding verminderd worden.

Advocaat aansprakelijkheidsrecht

Wij hebben een team dat gespecialiseerd is op het gebeid van het aansprakelijkheidsrecht. Of er nu sprake is van een beroepsfout van een arts, van een arbeidsongeval, of van een niet correct nagekomen overeenkomst, onze advocaten staan u graag en deskundig bij wanneer sprake is van een geschil op het gebied van het aansprakelijkheidsrecht.

Deze advocaten staan ook op dit rechtsgebied ingeschreven bij de Raad voor de Rechtsbijstand en zij kunnen u dan ook uiteraard ook bijstaan op basis van door de overheid gesubsidieerde rechtsbijstand (ofwel een toevoeging) wanneer u hiervoor in aanmerking komt.

Deel deze pagina