Expertises

Ondernemings­recht

Ook een goede bestuurder vliegt wel eens uit de bocht.

Ondernemingsrecht - Smit & De Hart Advocaten

Vanwege onze kennis over de verschillende rechtsvormen, zoals de naamloze vennootschap (NV), de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BV), de vennootschap onder firma (VOF), de maatschap, de commanditaire vennootschap (CV), de stichting en de (coöperatieve) vereniging, adviseren wij al decennialang MKB’ers uit ’s-Hertogenbosch, Vught en de omgeving daarvan, maar ook ondernemers van ver daarbuiten bij hun juridische vraagstukken over onderwerpen binnen het ondernemingsrecht.

Wat kan een ondernemingsrecht advocaat?

Een ondernemingsrecht advocaat van Smit & De Hart advocaten kan u van advies dienen ter zake diverse issues met betrekking tot het vennootschapsrecht, zoals de inhoud van statuten en van aandeelhoudersovereenkomsten, maar ook omtrent interne en externe besluitvorming, aansprakelijkheidsvraagstukken en de rol en verantwoordelijkheden van bestuurders, aandeelhouders en commissarissen.

Een ondernemingsrecht advocaat van Smit & De Hart advocaten kan u tevens adviseren omtrent de keuze voor een bepaalde rechtsvorm voor uw onderneming en u begeleiden bij de oprichting van uw onderneming.

In het traject naar een faillissement, surséance van betaling of een wettellijke schuldsanering, maar ook bij het afweren van vorderingen van curatoren en bewindvoerders kan een in insolventie- of faillissementsrecht gespecialiseerde advocaat u tevens van advies dienen. Hetzelfde geldt wanneer u deskundig bijgestaan wenst te worden tijdens het WHOA-traject, een procedure op basis van de Wet homologatie, onderhands akkoord.

Opstellen en beoordelen van zakelijke overeenkomsten in het ondernemingsrecht?

Daarnaast kan een in het ondernemingsrecht gespecialiseerde advocaat zakelijke overeenkomsten voor u opstellen of bestaande overeenkomsten beoordelen en actualiseren.

Ook voor het incasseren van handelsvorderingen of juist het afweren daarvan als deze vorderingen onterecht zijn, kunt u bij een advocaat ondernemingsrecht van Smit & De Hart advocaten terecht. Deze advocaat kan u zowel in als buiten rechte begeleiden.

Deel deze pagina
Verwante onderwerpen Onderneming, Ondernemingsrecht

Onze specialist op het gebied van ondernemings­recht spreken?

MR. E.P.M. (EUGÈNE) SMIT Advocaat, Oprichter