Over Eugène

Eugène voltooide in 1983 op 22-jarige leeftijd zijn studie rechtsgeleerdheid aan de Universiteit van Utrecht en vervulde vervolgens zijn dienstplicht als stafjurist in de functie van officier bij het Ministerie van Defensie. Daar schreef Eugène het juridische gedeelte van een militair handboek. Aansluitend op zijn diensttijd trad hij op 1 mei 1985 op 23-jarige leeftijd als advocaat in dienst bij Holla, Knitel & Mol te ’s-Hertogenbosch. Na het voltooien van de stageperiode van drie jaar begon Eugène op 1 mei 1988 een eigen advocatenkantoor te Vught, welk kantoor thans bekend is als Smit & De Hart Advocaten.

In zijn lange loopbaan als advocaat heeft Eugène de nodige ervaring opgedaan met betrekking tot het ondernemerschap, niet alleen in de eigen onderneming en als faillissementscurator, maar ook en vooral als sparringpartner voor de grotere ondernemingen die hij bijstaat. Cliënten waarderen zijn strategisch denkvermogen en waarderen Eugène om zijn doortastende, vasthoudende en tegelijkertijd resultaatgerichte stijl van onderhandelen. Momenteel houdt Eugène zich hoofdzakelijk bezig met het ondernemingsrecht, het opstellen en beoordelen van contracten en het behandelen van complexere echtscheidingen.

Eugène heeft naast zijn werk in de advocatuur diverse bestuursfuncties bekleed, waaronder het vijfjarig voorzitterschap van een professionele basketballorganisatie waarvan het eerste team acteerde in de top van de Nederlandse profcompetitie.

Rechtsgebiedenregister

Eugène staat in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten op de navolgende rechtsgebieden geregistreerd:

  • Strafrecht
  • Personen- en familierecht

Deze registratie verplicht hem elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten minimaal tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied. 

Deel deze pagina

Kantoor - Smit & De Hart Advocaten

Smit & De Hart Advocaten

Smit & De Hart Advocaten in Vught biedt u zowel zakelijk als privé rechtsbijstand door een advocaat. Ons kantoor is al 35 jaar huisadvocaat voor tal van ondernemers en particulieren.

Meer over ons