Expertises

Proces­recht

Op zoek naar een procestijger?

Procesrecht - Smit & De Hart Advocaten

Burgerlijk procesrecht

Gelijk hebben en gelijk krijgen zijn twee verschillende dingen. Het burgerlijk procesrecht ziet op het tweede aspect: zorgen dat je je gelijk ook krijgt van de rechter.

Het burgerlijk procesrecht is complex. Wie wat moet bewijzen in een geschil, kan doorslaggevend zijn voor de uitkomst van dat geschil. De meeste mensen kennen het uitgangspunt ‘wie eist, bewijst’, maar er zijn vele uitzonderingen op dit uitgangspunt. Als iemand geld uitgeleend heeft en zijn geld terug eist, dan zal bijvoorbeeld de geldlener moeten bewijzen dat het geld daadwerkelijk terugbetaald is. Als wel betaald is, maar de geldlener kan dat niet bewijzen, dan zal deze nogmaals moeten betalen.

Het burgerlijk procesrecht ziet op alle formele regels die gelden in een rechtszaak, om zo uiteindelijk te bepalen wie het gelijk aan zijn of haar zijde heeft.

Wat is litigation en wat doet een goede procesrecht advocaat?

Litigation betekent niets anders dan procederen. Een advocaat die gespecialiseerd is op het gebied van litigation, weet alles van procesrecht, ofwel weet alles over de manier om in een rechtszaak de grootst mogelijke kans ok uw gelijk te behalen.

Het is zoals gezegd van essentieel belang dat u weet wie de bewijslast in een procedure draagt, zodat u uw kansen vooraf goed kunt inschatten en vervolgens ook de juiste strategie kunt toepassen. Een goede procesrecht advocaat kent deze regels en kan u niet alleen vooraf goed adviseren over uw kansen, maar ook tijdens een procedure voor de juiste strategie kiezen.

Wij hebben voor u de beste procesrecht advocaat

Ons team van gespecialiseerde advocaten heeft veel kennis op het gebied van het procesrecht en heeft uiteraard uitgebreide ervaring met procederen. Met een van onze litigation advocaten heeft u de beste kansen om in een rechtszaak aan het langste eind te trekken. U kunt uw geschil, of de door u ontvangen dagvaarding, altijd vrijblijvend aan ons voorleggen voor een eerste inschatting.

Onze procesrecht advocaten staan ook op dit rechtsgebied ingeschreven bij de Raad voor de Rechtsbijstand en zij kunnen u dan ook uiteraard eventueel bijstaan op basis van door de overheid gesubsidieerde rechtsbijstand (ofwel een toevoeging).

Deel deze pagina