Expertises

Slachtoffer­recht

We gaan tot de laatste snik voor u door

Cassait- Smit & De Hart Advocaten

Wanneer u het slachtoffer bent geworden van een misdrijf, staan wij u graag en goed bij. Een slachtoffer van een geweldsmisdrijf of van een zedenmisdrijf heeft sowieso recht op de kosteloze bijstand van een advocaat tijdens het stafproces. Bij andere strafbare feiten kunt u de kosten vaak volledig of grotendeels afwentelen op de dader.

Een slachtofferadvocaat informeert u over de rechten die u als slachtoffer heeft. U kunt daarbij denken aan het uitoefenen van het spreekrecht tijdens een zitting, maar ook aan het instellen van een schadevergoedingsvordering als benadeelde partij. Het voordeel van een dergelijke schadevergoedingsvordering in het strafproces, is dat u daarna in de meeste gevallen geen aparte procedure hoeft in te stellen bij de burgerlijk rechter. Tevens kunt u als de benadeelde partij in het strafproces in de meeste gevallen een beroep doen op de zogenaamde voorschotregeling van de overheid. De overheid schiet dan een deel van uw schade voor wanneer de dader de opgelegde schadevergoeding niet binnen acht maanden na het onherroepelijk worden van de uitspraak betaald heeft.

Wij staan u niet alleen graag bij wanneer u gebruikt maakt van uw rechten tijdens de zitting, maar ook in de aanloop daarnaartoe en/of wanneer u enkel informatie over uw rechten als slachtoffer wilt ontvangen.

Wordt de verdachte niet vervolgd?

Ook als de officier van justitie besluit om de verdachte niet te vervolgen, de vervolging niet doorzet of besluit om de zaak af te doen met een strafbeschikking, dan kunnen wij als slachtofferadvocaat voor u in actie komen.  Als slachtoffer kunt u namelijk een beklag indienen bij het gerechtshof wanneer u het niet eens bent met de genomen beslissing van de officier van justitie. Deze procedure staat bekend als de artikel 12 Sv-procedure.  U kunt niet alleen uw beklag doen bij een gebrek aan (verdere) vervolging, maar ook wanneer u bijvoorbeeld vindt dat er vervolgd wordt voor een te licht strafbaar feit.

Wij zullen bij een beklag namens u aangeven en bepleiten bij het gerechtshof waarom de verdachte wél vervolgd moet worden. Of dat de verdachte voor een zwaarder feit vervolgd moet worden.  

Deel deze pagina