Expertises

Agentuurrecht

De verkeerde agent gekozen?

Agentuurrecht - Smit & De Hart Advocaten

Agentuurrecht is het recht dat van toepassing is bij agentuurovereenkomsten. Dit zijn contractuele relaties waarbij een handelsagent probeert de handel van zijn opdrachtgever, de principaal, aan de man te brengen. Het kan gaan om koopovereenkomsten, maar ook om andere overeenkomsten zoals licentieovereenkomsten of overeenkomsten van opdracht.

De handelsagent handelt voor rekening van de principaal en ontvangt een provisie voor het binnenhalen van klanten.

Distributierecht

Er is redelijk wat samenhang tussen een agentuurovereenkomst en een distributieovereenkomst, maar er zijn enkele belangrijke verschillen.

De distributeur verkoopt de goederen of diensten, die die hij zelf niet gecreëerd heeft, voor eigen rekening en risico door. Een handelsagent handelt zoals gezegd voor rekening van de principaal.

Verder heeft de distributieovereenkomst geen speciale wettelijke regeling en de agentuurovereenkomst heeft die wel. Omdat op een distributieovereenkomst het algemene overeenkomstenrecht van toepassing is, kan gezegd worden dat het distributierecht wat eenvoudiger is dan het agentuurrecht.

Advocaat agentuurrecht (en distributierecht)

Niet alleen handelsagenten en distributeurs zijn bij ons aan het juiste adres, maar ook hun opdrachtgevers. U kunt bij ons terecht bij het opstellen van een agentuurovereenkomst of distributieovereenkomst, maar ook bij geschillen op dit gebied. Ons team van advocaten op het gebied van agentuurrecht en distributierecht heeft de afgelopen jaren diverse grote rechtszaken met succes afgerond, zowel met een nationaal als met een internationaal karakter.

Neem daarom contact met ons op als u bijstand nodig heeft met betrekking tot het agentuurrecht en/of het distributierecht.

Deel deze pagina