Algemene voorwaarden - Smit & De Hart Advocaten

Goede algemene voorwaarden opstellen is belangrijk

De meeste ondernemingen maken gebruik van algemene voorwaarden. En dat is uiteraard terecht. Goede algemene voorwaarden opstellen kan een ondernemer namelijk voor veel onnodige problemen behoeden.

Algemene voorwaarden zijn gestandaardiseerde bedingen die in een overeenkomst worden opgenomen. Als u met andere bedrijven zakendoet, dan kunt u meer zaken via algemene voorwaarden regelen dan wanneer u met consumenten zakendoet. Bij consumenten is het bijvoorbeeld in de meeste gevallen niet goed mogelijk om aansprakelijkheid te beperken, terwijl dit bij bedrijven als wederpartij geen probleem is.

Daarnaast is het van groot belang om de algemene voorwaarden aantoonbaar aan uw wederpartij ter hand te stellen. Als u dat niet doen, zijn de algemene voorwaarden op zich nog wel van toepassing, maar dan zijn ze vernietigbaar door de wederpartij.

Goede algemene voorwaarden opstellen of laten opstellen is daarom belangrijk, maar als u ze niet juist ter hand stelt, dan heeft u er nog weinig aan.

Wil u algemene voorwaarden laten opstellen?

Wij stellen vaak algemene voorwaarden op, zowel voor grote ondernemingen als voor startende bedrijven. Wij stellen de algemene voorwaarden op maat op aan de hand van de hoedanigheid van de wederpartij en aan de hand van uw bedrijfsactiviteiten.

Bij leveringen van zaken zorgen wij voor een eigendomsvoorbehoud dat stand zal houden. Bij bedrijven als wederpartij kunnen wij uw aansprakelijkheid zo veel als mogelijk beperken.

Leveringsvoorwaarden en garantiebepalingen

In algemene voorwaarden kunnen uiteraard ook leveringsvoorwaarden en garantiebepalingen zijn opgenomen. Als u vooral zakendoet met bedrijven, dan is het bij Leveringsvoorwaarden en garantiebepalingen essentieel dat u als eerste uw voorwaarden aan de wederpartij verstuurt. Als de wederpartij eerst haar inkoopvoorwaarden stuurt, dan zijn alleen deze voorwaarden van toepassing, tenzij u deze andere voorwaarden uitdrukkelijk van de hand wijst.

Wilt u algemene voorwaarden laten opstellen of uw al bestaande voorwaarden laten aanpassen? Of wilt u uw Leveringsvoorwaarden en garantiebepalingen laten controleren? Dan bent u bij Smit & De Hart Advocaten aan het juiste adres.

Deel deze pagina