Expertises

Arbeidsrecht

Van op goede voet naar op staande voet

Arbeidsrecht - Smit & De Hart Advocaten

Het belang van arbeidsrecht voor werknemers en werkgevers

Voor werknemers biedt arbeidsrecht bescherming tegen misbruik en discriminatie op de werkvloer. Het garandeert eerlijke beloning, passende arbeidsomstandigheden en procedures voor geschillenbeslechting. Werkgevers moeten op hun beurt voldoen aan de wettelijke eisen en ervoor zorgen dat zij hun werknemers rechtvaardig behandelen.

De rol van een arbeidsrecht advocaat

Een advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht kan u bijstaan in alle aspecten van arbeidsgerelateerde juridische kwesties. Of het nu gaat om het opstellen van arbeidsovereenkomsten, het adviseren over ontslagprocedures, of het vertegenwoordigen van u in een geschil, een ervaren arbeidsrecht advocaat is van onschatbare waarde.

Deskundig advies bij werk gerelateerde geschillen

Werk gerelateerde zaken kunnen complex zijn en emotionele belasting met zich meebrengen. Een advocaat arbeidsrecht voorziet u hierin van objectief advies en strategisch inzicht om het conflict op een effectieve manier op te lossen. Door vroegtijdig juridisch advies in te winnen, kunt u kostbare fouten voorkomen en uw rechten beschermen.

Onze advocaten arbeidsrecht

Wij zijn op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen in het arbeidsrecht. Hierdoor kunnen we u in de meest uiteenlopende situaties van het juiste advies voorzien, met oog voor uw rechten en belangen. Onze arbeidsrecht advocaten behandelen zaken op betalende basis als door middel van gesubsidieerde rechtsbijstand (ofwel een toevoeging). Verder bieden wij ook bijstand op heel wat andere gebieden.

ArbeidsĀ­Ā­overeenkomst

Arbeidsrecht en ontslag

Het beƫindigen van de arbeidsovereenkomst

Er zijn verschillende manieren om de arbeidsovereenkomst tussen de werkgever en de werknemer te beƫindigen. De wet schrijft (meestal) voor welke wijze van beƫindiging in de gegeven situatie de juiste is.

  • Ontslag wegens ziekte. Als er sprake is van ziekte, dan dient de werkgever na 104 weken arbeidsongeschiktheid het ontslag aan te vragen bij het UWV. De werkgever kan dit niet zomaar doen. Onze arbeidsrecht advocaten weten wat uw rechten en verplichtingen zijn en adviseren u over (betere) ontslagvoorwaarden.
  • Ontslag wegens bedrijfseconomische problemen. Ook in geval van noodgedwongen ontslag wegens bedrijfseconomische problemen kan de werkgever het ontslag aanvragen bij het UWV. Dit is enkel mogelijk wanneer het bedrijf niet meer kan voldoen aan zijn financiĆ«le verplichtingen. Bij Smit & de Hart zoeken we graag voor u uit of het ontslag geldig is en staan we u bij tijdens de ontslagprocedure.
  • Ontslag wegens disfunctioneren. Bij het beĆ«indigen van de arbeidsovereenkomst wegens disfunctioneren kan de werkgever het ontslag bij de kantonrechter aanvragen. Disfunctioneren omvat situaties zoals te vaak te laat komen op het werk of de werkzaamheden niet naar behoren uitvoeren. In dit geval is het verstandig om u in een zo vroeg mogelijk stadium te laten bijstaan door onze arbeidsrecht advocaten
  • Ontslag wegens arbeidsconflict. Wanneer er een arbeidsconflict gaande is, kan de werkgever het ontslag van de werknemer bij de kantonrechter aanvragen. De oplossing van een arbeidsconflict is in iedere zaak anders. Soms helpt het om met elkaar in gesprek te gaan, eventueel onder begeleiding van een mediator. Echter is een procedure bij de rechter soms onvermijdelijk. Onze ontslag advocaten nemen hierbij uw zorg uit handen.
  • Ontslag op staande voet. Het kan zijn dat de werkgever zich genoodzaakt ziet de werknemer op staande voet te ontslaan. Vanaf dat moment is de werknemer ook niet langer in dienst van de werkgever. Omdat de werkgever het ontslag op staande voet niet vooraf heeft kunnen laten toetsen door een rechter, is het vaak de vraag of het ontslag wel of niet terecht is. U kunt dan het best een gespecialiseerd arbeidsrecht advocaat inschakelen, zodat deze kan bepalen of het ontslag op staande voet al dan niet aangevochten kan worden.

VaststellingsĀ­overeenkomst

Een arbeidsovereenkomst hoeft niet altijd door een rechter of door een ontslagprocedure via het UWV beƫindigd te worden. De werkgever en de werknemer kunnen er ook samen uit komen door een vaststellingsovereenkomst/beƫindigingsovereenkomst te sluiten. Bij Smit & de Hart begeleiden en adviseren we u bij de onderhandelingen over de voorwaarden waaronder het dienstverband eindigt. Onze arbeidsrecht advocaten onderhandelen dagelijks over allerlei overeenkomsten, zoals transitievergoedingen of WW-/WIA-rechten en weten precies waar we op moeten letten.

Contact

Deel deze pagina