Expertises

Arbeidsrecht

Van op goede voet naar op staande voet

Arbeidsrecht - Smit & De Hart Advocaten

Met het arbeidsrecht krijgt u te maken als er iets gebeurt in de relatie tussen de werkgever en de werknemer. Dat kan al het geval zijn bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst, maar ook wanneer – al dan niet in onderling overleg – besloten wordt om de arbeidsovereenkomst te beëindigen.

Het arbeidsrecht regelt de juridische verhoudingen tussen een werkgever en een werknemer. U kunt dan denken aan regels omtrent het loon, de duur van de arbeidsovereenkomst, de opzegtermijn, non-actiefstelling, de zieke werknemer of het ontslag. 

Onze advocaten arbeidsrecht

Onze gespecialiseerde arbeidsrecht advocaten hebben de afgelopen jaren zowel werkgevers als werknemers succesvol bijgestaan bij (het voorkomen van) problemen binnen de arbeidsrelatie.  

Wij adviseren en helpen u niet alleen bij het oplossen van arbeidsconflicten, maar ook bij het opstellen en controleren van documenten, zoals een arbeidsovereenkomst of een vaststellingsovereenkomst.

Onze arbeidsrecht advocaten zijn van de meest recente ontwikkelingen in het arbeidsrecht uitstekend op de hoogte en kunnen u in de meest uiteenlopende situaties van het juiste advies voorzien. Onduidelijkheid over uw rechtspositie of een arbeidsconflict moet niet te lang duren. Onze arbeidsrecht advocaten begrijpen dat, maar verliezen daarbij niet uw rechten en belangen uit het oog. U bent daarom bij Smit & De Hart Advocaten aan het juiste adres voor uw arbeidsrechtelijke vraagstukken. Onze arbeidsrecht advocaten behandelen zowel zaken op betalende basis als op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand (ofwel een toevoeging).

Arbeids­­overeenkomst

Bij het aangaan van een nieuwe arbeidsovereenkomst moet u op verschillende dingen letten. De arbeidsovereenkomst is namelijk een belangrijk document waarin alle afspraken over het werk vermeld staan. Het is dan ook logisch dat vaak op dit stuk wordt terug gevallen in geval er onduidelijke situaties of conflicten ontstaan. Onze arbeidsrecht advocaten geven u deskundig advies over uw rechten en verplichtingen, maar kunnen u ook bijstaan bij de onderhandelingen daarover. Wilt u een arbeidsovereenkomst laten opstellen of uw aangeboden arbeidsovereenkomst controleren en/of laten bewerken? Dan bent u bij ons aan het juiste adres.

Arbeidsrecht en ontslag

Heeft u te maken met ontslag, ontslag op staande voet, een ontslagaanvraag bij het UWV of een ontbindingsprocedure bij de kantonrechter? Of dreigt u met het voorgaande te maken te krijgen? U doet er goed aan ons te raadplegen. Wij bekijken graag of er mogelijkheden zijn om de  negatieve gevolgen van het ontslag zoveel mogelijk te beperken.

Er zijn verschillende manieren om de arbeidsovereenkomst tussen de werkgever en de werknemer te beëindigen. De wet schrijft (meestal) voor welke wijze van beëindiging in de gegeven situatie de juiste is. 

Wanneer er sprake is van een zieke werknemer dan dient de werkgever na 104 weken arbeidsongeschiktheid het ontslag aan te vragen bij het UWV. De werkgever kan dat niet zomaar doen. Onze arbeidsrecht advocaten weten wat uw rechten en verplichtingen zijn en kunnen u adviseren over (betere) ontslagvoorwaarden.

Ook in geval van noodgedwongen ontslag wegens bedrijfseconomische problemen kan de werkgever het ontslag aanvragen bij het UWV. Dit kan de werkgever alleen doen, wanneer het bedrijf niet meer kan voldoen aan diens financiële verplichtingen. Een arbeidsrecht advocaat kan voor u uitzoeken of het ontslag geldig is en kan u bijstaan tijdens de ontslagprocedure.

Als er sprake is van ontslag wegens disfunctioneren dan kan de werkgever het ontslag bij de kantonrechter aanvragen. U kunt bij disfunctioneren denken aan situaties als vaak te laat op het werk verschijnen of de werkzaamheden niet naar behoren uitvoeren. Het is verstandig om u dan in een zo vroeg mogelijk stadium te laten bijstaan.

Ook als er sprake is van een arbeidsconflict kan de werkgever het ontslag van de werknemer bij de kantonrechter aanvragen. De oplossing van een arbeidsconflict is in iedere zaak anders. Soms helpt het om met elkaar in gesprek te gaan, eventueel onder leiding van een mediator. Soms is een procedure bij de rechter onvermijdelijk. Door tijdig een arbeidsrecht advocaat in te schakelen wordt u in veel zorg uit handen genomen. Wij kunnen u vertellen wat uw rechten en plichten zijn, ook bij een mediationtraject.

Het kan zijn dat de werkgever zich genoodzaakt ziet de werknemer op staande voet te ontslaan. Vanaf dat moment is de werknemer ook niet langer in dienst van de werkgever. Omdat de werkgever het ontslag op staande voet niet vooraf heeft kunnen laten toetsen door een rechter, is het vaak de vraag of het ontslag wel of niet terecht is. U kunt dan het best een gespecialiseerde arbeidsrecht advocaat inschakelen, zodat hij kan bepalen of het ontslag op staande voet aangevochten kan worden.

Vaststellings­overeenkomst

Een arbeidsovereenkomst hoeft niet altijd door een rechter of door een ontslagprocedure via het UWV beëindigd te worden. De werkgever en de werknemer kunnen er ook samen uit komen door middel van het sluiten van een vaststellingsovereenkomst/beëindigingsovereenkomst. Wij kunnen u begeleiden en adviseren bij de onderhandelingen over de voorwaarden waaronder het dienstverband eindigt. Twijfelt u over de hoogte van de transitievergoeding of uw WW-/Wia-rechten na afloop van het dienstverband? Onze arbeidsrecht advocaten onderhandelen dagelijks over de inhoud van deze overeenkomsten en weten dus precies waar ze op moeten letten.

Deel deze pagina