Burenrecht - Smit & De Hart Advocaten

Het burenrecht ziet logischerwijs op het recht dat geldt tussen buren en omwonenden.

Het burenrecht ziet deels op het goederenrecht. Wie is eigenaar van dat stukje grond en hoe zit het nu ook alweer met dat recht van overpad dat (bijna) niet meer door de buren wordt gebruikt? Het burenrecht ziet ook deels op het aansprakelijkheidsrecht. Het is namelijk onrechtmatig om bij de buren ontoelaatbare hinder te veroorzaken.

In het burenrecht kunnen de emoties soms hoog oplopen. In tv-programma’s als De Rijdende Rechter gaat het dan ook relatief vaak over kwesties rond het burenrecht: een burenruzie over bomen en struiken die niet tot de juiste hoogte gesnoeid zijn, een geschil over het recht van overpad, of over het feit dat buren op of over de erfgrens hebben gebouwd.

Advocaat burenrecht

Als u een meningsverschil of conflict heeft met de buren, dan is het verstandig een advocaat burenrecht in te schakelen. Twistpunten hoeven dan niet uit te monden in langslepende conflicten. Uw advocaat burenrecht van Smit & De Hart Advocaten zorgt voor een snelle afhandeling van het geschil wanneer dat mogelijk is.

Als een rechtszaak toch noodzakelijk is, dan staan wij u uiteraard ook graag bij. Het kan dan gaan om geschillen over de eigendom van een stuk grond, maar ook over het mogelijke ontstaan van een recht van overpad vanwege verjaring. Wij hebben veel ervaring met rechtszaken op het gebied van het burenrecht.

Onze advocaten burenrecht staan ingeschreven bij de Raad voor de Rechtsbijstand en zij kunnen u dan ook uiteraard eventueel bijstaan op basis van door de overheid gesubsidieerde rechtsbijstand (ofwel een toevoeging).

Advocaat burenruzie

Ook wanneer van een normaal juridisch conflict niet meer gesproken kan worden, is het zaak om een advocaat burenrecht in te schakelen, omdat door het inschakelen van een goede advocaat burenruzie beëindigd kan worden. Een advocaat van Smit & De Hart Advocaten kan de emoties enigszins weghalen door het geschil zakelijk te benaderen, of door mediation te betrachten.

Deel deze pagina