Erfrecht - Smit & De Hart Advocaten

Via het erfrecht wordt vastgesteld wie de erfgenamen zijn van een overledene en welke regels er gelden bij het uitvoeren van de nalatenschap. Dit kan opgenomen zijn in het testament van de overledene. Wanneer door de overledene geen testament is opgesteld, bepaalt het in de wet opgenomen erfrecht wat er met de nalatenschap van de overledene gebeurt.

Het kan ook voorkomen dat kinderen of partners worden onterfd. Dit moet worden vastgelegd in een testament. Wanneer de kinderen zijn onterfd, betekent dit echter niet dat zij helemaal nergens meer recht op hebben. In de Nederlandse wet is namelijk opgenomen dat kinderen altijd recht hebben op hun legitieme portie. Dit is een geldbedrag ter waarde van de helft van de erfenis die het onterfde kind normaal zou hebben gekregen.

De nalatenschap aanvaarden of verwerpen

Het is aan de erfgenamen of zij de erfenis aanvaarden of verwerpen. Wanneer de erfenis wordt aanvaard, dan dienen de erfgenamen de schulden te betalen, ook wanneer te hoog zijn om uit de nalatenschap te voldoen. Daarom kan het verstandig zijn om een erfenis beneficiair te aanvaarden. Zo voorkomt u als erfgenaam het risico om aansprakelijk te zijn voor de schulden van de overledene.

De beneficiaire aanvaarding is een middenweg tussen aanvaarden en verwerpen: de nalatenschap wordt te gelde gemaakt en daarmee worden de schuldeisers betaald. Als er niet voldoende vermogen is, dan worden de schuldeisers naar rato betaald. Als er wel voldoende vermogen is, dan hebben de beneficiaire erfgenamen recht op het restant.

Voor een beneficiaire aanvaarding dient u een verklaring af te leggen bij de rechtbank.

Op zoek naar een erfrecht advocaat?

Wanneer een dierbare overlijdt, of wanneer u een testament wilt opstellen, kan het zijn dat u niet weet wat uw rechten, plichten en mogelijkheden zijn. Schakel daarom een advocaat erfrecht van Smit & De Hart Advocaten in om u hierbij te helpen. Ook als er conflicten met betrekking tot het afwikkelen van de nalatenschap zijn, dan staan wij voor u klaar.  Neem daarom gerust contact met ons op voor een kennismakingsgesprek met onze erfrecht advocaat.

Onze erfrecht advocaten staan ingeschreven bij de Raad voor de Rechtsbijstand en zij kunnen u dan ook uiteraard eventueel bijstaan op basis van door de overheid gesubsidieerde rechtsbijstand (ofwel een toevoeging).

Deel deze pagina

Onze specialist op het gebied van erfrecht spreken?

MR. E.P.M. (EUGÈNE) SMIT Advocaat, Oprichter