Goederenrecht - Smit & De Hart Advocaten

Het goederenrecht is een belangrijk onderdeel van het vermogensrecht, naast een ander belangrijk onderdeel van het vermogensrecht, het overeenkomstenrecht.

Het goederenrecht heeft betrekking op de verhouding tussen personen en goederen. Iemand kan bijvoorbeeld eigenaar van een zaak zijn. Dit is een recht dat tegen iedereen kan worden ingeroepen, terwijl een overeenkomst alleen tegen de wederpartij kan worden ingeroepen. Een andere eigenschap van het goederenrecht is dat goederen overgedragen kunnen worden aan een ander.

De regels in het goederenrecht zien met name op eigendomsvraagstukken, het recht op vruchtgebruik, erfdienstbaarheden, opstallen, erfpachtrechten en rechten van pand en hypotheek.

Van hypotheekrecht op een huis, tot pandrecht op een vordering

Het goederenrecht gaat vaak om tastbare zaken, of om rechten ten aanzien van tastbare zaken, zoals een woning die bezwaard is met een hypotheekrecht. Ook andere rechten kunnen echter onderwerp van het goederenrecht zijn. Zo kan ook op een vordering een pandrecht worden gevestigd en kan een vordering ook overgedragen (gecedeerd) worden aan een ander.

Een ander belangrijk aspect van het goederenrecht is verjaring. Iemand kan, door een zaak lange tijd in bezit te hebben, eigenaar van die zaak worden. Het is echter zo dat een eigenaar die te kwader trouw door verjaring eigenaar is geworden, toch nog achteraf veroordeeld kan worden tot het teruggeven van de zaak.

Wij staan u uiteraard graag bij op het gebied van het goederenrecht, of het nu een geschil betreft over wie eigenaar is, of wanneer u advies over een te vestigen hypotheekrecht of pandrecht nodig heeft. Ons team van gespecialiseerde advocaten adviseert u graag, maar staat u uiteraard ook deskundig bij in een gerechtelijke procedure.

Uitwinnen pandrecht of hypotheekrecht

Pandrecht en hypotheekrecht geven het recht van parate executie. Dit betekent dat het goed waarop het pandrecht of hypotheekrecht rust, zonder tussenkomst van de rechter verkocht mag worden. Het is daarbij wel van groot belang dat een dergelijke verkoop correct verloopt, omdat anders achteraf aansprakelijkheid kan ontstaan.

Ook bij het uitwinnen van een met pandrecht of hypotheekrecht bezwaard goed, of om te kijken wat u kunt doen tegen een dergelijke uitwinning, staan wij u daarom graag bij.

Onze advocaten staan ook op dit rechtsgebied ingeschreven bij de Raad voor de Rechtsbijstand en zij kunnen u dan ook uiteraard eventueel bijstaan op basis van door de overheid gesubsidieerde rechtsbijstand (ofwel een toevoeging).

Deel deze pagina