VVE-recht - Smit & De Hart Advocaten

Bij VvE-recht gaat het vaak om geschillen tussen een appartementsrechteigenaar en de VvE, de vereniging van eigenaars. Een appartementsrechteigenaar kan het niet eens zijn met het besluit van de vergadering van de VvE, of kan problemen hebben met een andere eigenaar.

In sommige gevallen gaat het om de vraag voor wiens rekening bepaalde kosten komen: de VvE als geheel of de individuele appartementsrechteigenaar. Ook zijn er vaak geschillen op het gebied van een van de splitsingsakte afwijkend gebruik van een ruimte.

In zulke gevallen is het belangrijk om een advocaat in te schakelen met verstand van VvE-recht.

VvE advocaat

Smit & De Hart Advocaten staat niet alleen VvE’s bij, maar ook individuele eigenaars binnen een VvE. Een VvE advocaat van ons kantoor helpt u zowel om juridische geschillen te voorkomen, als voor bijstand in een procedure.

Wij procederen vaak bij de kantonrechter over onder andere vernietiging van besluiten en vervangende machtigingen. Omdat een besluit van de vergadering van de VvE maar één maand aan te tasten valt, is het zaak om snel te handelen en een VvE advocaat in te schakelen, wanneer u het niet eens bent met een besluit.

Inschakeling van een advocaat op het gebied van VvE-recht

Wij hebben een team dat gespecialiseerd is op het gebeid van het VvE-recht. U kunt bij een mogelijk probleem altijd vrijblijvend contact met ons opnemen, zodat u te weten kunt komen hoe wij u kunnen bijstaan.

Onze advocaten staan ook op dit rechtsgebied ingeschreven bij de Raad voor de Rechtsbijstand en zij kunnen u dan ook uiteraard ook bijstaan op basis van door de overheid gesubsidieerde rechtsbijstand (ofwel een toevoeging) wanneer u hiervoor in aanmerking komt.

Deel deze pagina