Veelgestelde vragen

Wat is schade­loos­stelling?

Met schadeloosstelling wordt de geldsom bedoeld waarmee de door een slachtoffer geleden schade wordt vergoed. Iemand heeft recht op schadeloosstelling wanneer een ander voor de geleden schade aansprakelijk kan worden gehouden.

Er zijn verschillende gronden om schadeloosstelling te kunnen ontvangen of te moeten betalen. Er zijn namelijk in de wet verschillende bepalingen van toepassing die tot schadevergoeding kunnen leiden. Voorbeelden hiervan zijn de rechtmatige daad, onrechtmatige daad, wanprestatie, onverschuldigde betaling, ongerechtvaardigde verrijking of werkgeversaansprakelijkheid.

Schadeloosstelling onteigening

Onteigening is uitzonderingsgevallen mogelijk, namelijk in het algemeen belang en tegen vooraf verzekerde schadeloosstelling door de overheid. De hoogte van de schade die door de overheid vergoed dient te worden wordt in beginsel bepaald door de werkelijke waarde van de onteigende zaak. De bepaling van die werkelijke waarde kan een complex proces zijn. Bij onteigening door de overheid is het daarom zaak dat u zich goed en deskundig laat bijstaan door een advocaat.

Deel deze pagina

Kantoor - Smit & De Hart Advocaten

Smit & De Hart Advocaten

Smit & De Hart Advocaten in Vught biedt u zowel zakelijk als privé rechtsbijstand door een advocaat. Ons kantoor is al 35 jaar huisadvocaat voor tal van ondernemers en particulieren.

Meer over ons