Veelgestelde vragen

Wanneer schade­vergoeding bij letsel­schade?

Bij een ongeval heeft een slachtoffer recht op schadevergoeding wanneer de veroorzaker een toerekenbare fout heeft begaan. Wanneer na een aansprakelijkstelling de aansprakelijkheid door de veroorzaker wordt geaccepteerd, zal er doorgaans relatief snel overgegaan worden tot vergoeding van de schade. Wanneer de aansprakelijkheid niet wordt geaccepteerd dan zal eerst het oordeel van de rechter afgewacht moeten worden.

Wat wordt er vergoed bij letselschade?

Het uitgangspunt bij schadevergoeding is dat het slachtoffer in dezelfde positie komt te verkeren als in de situatie dat het ongeval niet zou hebben plaatsgevonden.

Er zijn verschillende schadeposten die bij letselschade voor vergoeding in aanmerking komen. Daarbij kan gedacht worden aan inkomensschade, kosten van de huishoudelijke hulp, medische kosten en reiskosten. Daarnaast heeft het slachtoffer vaak ook recht op smartengeld vanwege geleden immateriële schade. Dit is een vergoeding voor psychisch leed.

Uitbetaling letselschade

Bij schade is het altijd de vraag of deze in redelijkheid toe te rekenen valt aan het ongeluk. Schade die te ver verwijderd ligt van de oorspronkelijke gebeurtenis, komt niet voor vergoeding in aanmerking. Van een zogenaamde pre-existentie wordt gesproken als er vóór het ongeval al bepaalde medische klachten zijn die vergelijkbaar zijn met de medische klachten ná het ongeval. Bij deze bestaande klachten is het doorgaans moeilijker om schade uitbetaald te krijgen.

Van een zogenaamde predispositie wordt gesproken als iemand voor het ongeval een bepaalde aanleg heeft die hem/haar vatbaar maakt voor het optreden van een bepaalde ziekte of van bepaalde klachten. Het uitgangspunt bij predispositie is dat het slachtoffer geaccepteerd moet worden zoals hij/zij is. Een dergelijke predispositie doet met andere woorden in beginsel niet af aan de omvang van de schade.

Deel deze pagina

Kantoor - Smit & De Hart Advocaten

Smit & De Hart Advocaten

Smit & De Hart Advocaten in Vught biedt u zowel zakelijk als privé rechtsbijstand door een advocaat. Ons kantoor is al 35 jaar huisadvocaat voor tal van ondernemers en particulieren.

Meer over ons