Huurrecht - Smit & De Hart Advocaten

In het huurrecht gaat het bij geschillen meestal om de huur van woonruimte, van winkelruimte of van kantoorruimte. Soms gaat het echter ook om de huur van andere zaken, zoals een auto.

Als u op zoek bent naar de beste advocaten huurrecht, dan bent u bij ons aan het juiste adres. Wij hebben specialistische kennis en staan vaak zowel particuliere huurders bij als grote, commerciële verhuurders.

Onze advocaten huurrecht

Onze gespecialiseerde advocaten hebben de afgelopen jaren honderden rechtszaken gevoerd op het gebied van huurrecht en hebben de meeste daarvan succesvol afgerond.

Onze advocaten huurrecht staan ook op dit rechtsgebied ingeschreven bij de Raad voor de Rechtsbijstand en zij kunnen u dan ook uiteraard eventueel bijstaan op basis van door de overheid gesubsidieerde rechtsbijstand (ofwel een toevoeging).

Huurrecht woonruimte

Wanneer sprake is van de huur van woonruimte heeft de huurder de meeste rechten ten opzichte van de verhuurder. Dit geeft van de kant van de huurder kansen bij een eventueel geschil met de verhuurder. Zo kan de verhuurder niet aan de formele eisen bij opzegging voldaan hebben.  Bij gestelde overlast gaat het er niet alleen om of de rechter de overlast bewezen vindt, maar ook of de verhuurder wel tijdig de huurder heeft aangeschreven.

Van de kant van de verhuurder is het juist zaak om de zaken goed vooraf op orde te hebben, bijvoorbeeld bij het opstellen van een contract. Onze advocaten huurecht adviseren verhuurders dan ook graag bij het opstellen van nieuwe huurcontracten. Maar ook als een huurovereenkomst beëindigd moet worden, bijvoorbeeld bij wanbetaling of overlast, helpen onze specialisten u graag.

Huurrecht winkelruimte

Bij de huur van bedrijfsruimte heeft de huurder nog steeds een relatief sterke positie, met name gedurende de eerste tien jaar van de huurovereenkomst. Daarna wordt de bescherming voor de huurder minder sterk.

De verhuurder kan met de huurder wel vooraf aan de rechter om toestemming vragen om afspraken te maken die afwijken van de wet. Als zonder toestemming een contract wordt aangepast in afwijking van de wet, kan de huurder de afwijkende afspraken vernietigen. Ook hier is het daarom voor de verhuurder belangrijk om vooraf ervoor te zorgen dat het contract in orde is.

Ook bij de verhuur van winkelruimte staan onze advocaten huurrecht u graag bij. Bij voorkeur doen wij dat proactief, door vooraf te adviseren. Maar ook wanneer geprocedeerd moet worden, staan onze specialisten voor u klaar.

Huurrecht kantoorruimte en overige bedrijfsruimte

Voor de huur van andere ruimtes dan woonruimte en winkelruimte, geldt de minste bescherming voor de huurder. Het meeste wat in normale contracten ook overeengekomen kan worden, mag ook hier overeengekomen worden.

De huurder heeft nog wel ontruimingsbescherming. Ontruimingsbescherming betekent dat een huurder tot twee maanden na het einde van de huurovereenkomst aan de rechter kan verzoeken om maximaal een jaar nog niet te hoeven ontruimen. Dit kan de huurder nogmaals twee keer verzoeken, dus in totaal voor een periode van drie jaar.

De rechter maakt in een dergelijk geval een belangenafweging tussen de belangen van de huurder en de verhuurder.

Voor de verhuurder is het belangrijk om zekerheid te hebben over het vertrekmoment van de huurder. Voor de huurder is het van belang dat het verzoek (telkens) tijdig wordt gedaan. Voor beide partijen is het uiteraard essentieel dat hun eigen belangen het best naar voren worden gebracht in een rechtszaak. Onze in het huurecht gespecialiseerde advocaten doen dit graag en deskundig voor u.

Huurrecht overig

Natuurlijk kunnen er ook andere zaken gehuurd worden, zoals een auto, een fiets of een stuk onbebouwde grond. Ten aanzien van deze andere zaken is alleen het algemene gedeelte van het huurrecht van toepassing. Onze gespecialiseerde advocaten staan u ook ten aanzien van andere zaken op het gebied van huurrecht graag bij.

Deel deze pagina