Veelgestelde vragen

Wat is een persoonlijk faillissement?

Een faillissement kan worden uitgesproken ten aanzien van bedrijven, maar ook ten aanzien van natuurlijke personen. In het laatste geval spreekt men van een persoonlijk faillissement.

Wanneer de betrokkene een natuurlijk persoon is dan kan overigens, in plaats van het faillissement, ook de Wettelijke Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) van toepassing verklaard worden. Dit heeft een groot voordeel ten opzichte van een faillissement. Bij een faillissement is het namelijk zo dat de schulden blijven bestaan nadat het vermogen is verdeeld onder de schuldeisers en het faillissement in opgeheven. Bij een WSBP daarentegen dient u enkele jaren, in de regel drie jaar, zo goed als mogelijk uw schulden af te lossen. Wanneer u deze tijd op het spreekwoordelijke houtje heeft gebeten, wordt aan u door de rechter een schone lei verleend en bent u van uw restant van de schulden af.

In sommige gevallen is een WSNP niet mogelijk. Een voorbeeld hiervan is wanneer de schulden niet ter goede trouw zijn ontstaan, bijvoorbeeld in het geval van een strafrechtelijke veroordeling. Ook wanneer in de periode van tien jaar ervoor al een WSNP van toepassing is geweest, kan geen nieuwe WSNP worden uitgesproken. In dergelijke gevallen zal het persoonlijk faillissement worden uitgesproken.

Persoonlijk faillissement aanvragen

Vaak vraagt een schuldeiser het faillissement van een schuldenaar aan. Iemand met schulden kan echter ook zelf zijn of haar faillissement aanvragen. Dit kan verstandig zijn wanneer er meerdere schuldeisers zijn die druk zetten en de schuldenaar niet goed weet aan wie hij of zij moet of kan betalen. Ook in dit geval kan de faillissementsaanvraag omgezet worden in een WSNP.

Wanneer op eigen verzoek een faillissement wordt uitgesproken door de rechtbank, zal de curator al het vermogen en alle schulden inventariseren en zal de curator zorgdragen voor betaling aan de juiste schuldeisers.

Om te beoordelen of een persoonlijk faillissementsaanvraag verstandig is, kunt u zich het beste wenden tot een advocaat voor advies over uw positie.

Deel deze pagina

Kantoor - Smit & De Hart Advocaten

Smit & De Hart Advocaten

Smit & De Hart Advocaten in Vught biedt u zowel zakelijk als privé rechtsbijstand door een advocaat. Ons kantoor is al 35 jaar huisadvocaat voor tal van ondernemers en particulieren.

Meer over ons