Insolventie betekent kort gezegd dat niet meer betaald kan worden. Als een persoon niet meer aan zijn of haar verplichtingen voldoet, kan het faillissement of de WSNP aangevraagd worden. Als een rechtspersoon niet meer kan betalen gaat dan kan het faillissement of surseance van betaling aangevraagd worden. Ook kan vanaf 2021 gebruikt gemaakt worden van de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA), om een schuldenregeling buiten faillissement af te dwingen.

Wat is insolventierecht?

Het insolventierecht is het recht dat ziet op bovenstaande procedures. Het insolventierecht geeft antwoord op de vraag wanneer een faillissement of WSNP aangevraagd kan of moet worden, welke regels er binnen de betreffende procedure gelden, en welke verweren er gevoerd kunnen worden.

Deel deze pagina

Kantoor - Smit & De Hart Advocaten

Smit & De Hart Advocaten

Smit & De Hart Advocaten in Vught biedt u zowel zakelijk als privé rechtsbijstand door een advocaat. Ons kantoor is al 35 jaar huisadvocaat voor tal van ondernemers en particulieren.

Meer over ons