Er zijn verschillende vormen van huur. U kunt een woning huren, maar ook een auto of een fiets. Bij de huur van een woning heeft u recht op zogenaamde huurbescherming. Dat wil zeggen dat de verhuurder de overeenkomst niet zo maar kan beëindigen. Bij andere vormen van huur is dit wel mogelijk.

Wanneer de huurder recht heeft op huurbescherming eindigt de huur niet zomaar, ook niet als deze voor bepaalde tijd is overeengekomen, maar loopt deze voor onbepaalde tijd door. De verhuurder kan alleen afscheid van de huurder nemen wanneer sprake is van een wettelijke opzeggingsgrond. De meest voorkomende opzeggingsgronden zijn de omstandigheid dat de verhuurder de woning zelf weer in gebruik moet nemen, en slecht huurderschap bijvoorbeeld in de vorm van geluidsoverlast of huurachterstand.

Wanneer huurbescherming?

De huurder heeft zoals gezegd recht op huurbescherming als er woonruimte gehuurd wordt. Een verhuurder kan huurbescherming voorkomen door eenmalig een tijdelijk contract aan te bieden. Bij zelfstandige woonruimte kan dit maximaal voor de duur van twee jaar zijn. Bij onzelfstandige woonruimte, ofwel bij kamerhuur, kan sprake zijn van een contract tot maximaal vijf jaar. Bij contracten voor langere duur, of bij meerdere contracten, heeft u bij de huur van woonruimte recht op huurbescherming.

Deel deze pagina

Kantoor - Smit & De Hart Advocaten

Smit & De Hart Advocaten

Smit & De Hart Advocaten in Vught biedt u zowel zakelijk als privé rechtsbijstand door een advocaat. Ons kantoor is al 35 jaar huisadvocaat voor tal van ondernemers en particulieren.

Meer over ons