Veelgestelde vragen

Wat zijn de rechten en plichten van een huurder?

De huurder van een woonruimte heeft verschillende rechten en verplichtingen. Het belangrijkste recht dat een huurder heeft, is het recht op het ongestoorde gebruik van het gehuurde. Wanneer de verhuurder dit gebruik niet kan verschaffen, is sprake van een gebrek en kan de huurder herstel of huurprijsvermindering vorderen.

De belangrijkste verplichting van de huurder is de tijdige betaling van de huurprijs. Wanneer deze niet tijdig betaald wordt, kan de verhuurder de huurovereenkomst ontbinden via een procedure bij de rechter. Uitgangspunt is dan dat een huurachterstand van drie maanden volstaat. Wanneer sprake is van herhaaldelijk wanbetalen, dan zal de rechter ook bij een kleinere huurachterstand de huurovereenkomst kunnen ontbinden.

Een andere verplichting van de huurder is om zich als goed huurder te gedragen. Hij mag geen overlast aan andere huurders van de verhuurder veroorzaken en moet met de nodige zorg van het gehuurde gebruik maken.

Een laatste belangrijke plicht van de huurder is om het gehuurde aan het eind van de huur weer in goede staat op te leveren aan de verhuurder.

Rechten en plichten verhuurder

Tegenover de rechten en verplichtingen van de huurder, staan de rechten en verplichtingen van de verhuurder. De verhuurder heeft recht op tijdige betaling van de huurprijs, op goed gedrag van de huurder en op correcte oplevering van het gehuurde aan het einde van de huur.

De belangrijkste verplichting van de verhuurder is om het gehuurde ter beschikking van de huurder te stellen en te laten. De verhuurder is verder verplicht om op verlangen van de huurder gebreken aan het gehuurde te herstellen. Hij moet dit binnen een redelijke termijn na kennisgeving door de huurder doen. In sommige gevallen kan de verhuurder ook verplicht zijn om overlast door derden tegen te gaan. Dit is met name het geval wanneer de overlastveroorzakers ook huurders van de verhuurders zijn.

Deel deze pagina

Kantoor - Smit & De Hart Advocaten

Smit & De Hart Advocaten

Smit & De Hart Advocaten in Vught biedt u zowel zakelijk als privé rechtsbijstand door een advocaat. Ons kantoor is al 35 jaar huisadvocaat voor tal van ondernemers en particulieren.

Meer over ons