Veelgestelde vragen

Hoe wordt alimentatie berekend?

Alvorens er afspraken worden gemaakt over alimentatie of de rechtbank alimentatie vaststelt, wordt meestal eerst een alimentatieberekening gemaakt. De alimentatie wordt berekend aan de hand van de zogenaamde Tremanormen.

Bereken kinderalimentatie

Allereerst zal de behoefte van het kind vastgesteld dienen te worden. Deze behoefte wordt meestal gebaseerd op het inkomen van beide ouders op het moment dat zij uit elkaar gingen. Vervolgens zal op basis van de huidige inkomensgegevens van de ouders berekend dienen te worden hoeveel draagkracht ieder van hen heeft om bij te kunnen dragen in de kosten van het kind. De draagkracht van de ouders wordt in beginsel aan de hand van een draagkrachtformule vastgesteld. Daarbij wordt slechts het inkomen van de ouders ingevoerd. Ten aanzien van de lasten wordt aangesloten bij forfaitaire bedragen die in de draagkrachtformule zijn verwerkt. Slechts in uitzonderlijke situaties kan van de draagkrachtformule worden afgeweken. Bij het vaststellen van de kinderalimentatie kan rekening gehouden worden met een zorgkorting voor het verblijf van het kind bij de niet verzorgende ouder.

Bereken partneralimentatie

Kinderalimentatie gaat voor partneralimentatie. Of er behoefte bestaat aan partneralimentatie hangt ervan af of ieder van de ex-partners zelf in de kosten van levensonderhoud kan voorzien die passen bij de welstand die de ex-partners voor het beëindigen van hun relatie kenden. Indien vaststaat dat een ex-partner niet in zijn eigen behoefte kan voorzien, dan zal berekend dienen te worden of de andere ex-partner voldoende draagkracht heeft om partneralimentatie te kunnen voldoen. Anders dan bij kinderalimentatie wordt bij het vaststellen van de draagkracht ten behoeve van partneralimentatie niet gerekend met een draagkrachtformule. Zowel de inkomsten als de uitgaven zijn bij het berekenen van de draagkracht van de ex-partner relevant.

Deel deze pagina

Kantoor - Smit & De Hart Advocaten

Smit & De Hart Advocaten

Smit & De Hart Advocaten in Vught biedt u zowel zakelijk als privé rechtsbijstand door een advocaat. Ons kantoor is al 35 jaar huisadvocaat voor tal van ondernemers en particulieren.

Meer over ons