Veelgestelde vragen

Hoeveel en hoelang moet je alimentatie betalen?

Hoeveel alimentatie betalen?

Hoeveel alimentatie er betaald moet worden hangt af van tal van factoren. Leidend bij het vaststellen van de alimentatie zijn de hoogte van de (aanvullende) behoefte van de alimentatiegerechtigde en de draagkracht van de alimentatieplichtige.

Duur alimentatieplicht?

Indien u voor 1 januari 2020 bent gescheiden, geldt in beginsel een maximale alimentatieduur van 12 jaar. Indien uw huwelijk korter dan vijf jaar heeft geduurd en er binnen uw huwelijk geen kinderen zijn geboren, dan geldt dat de alimentatieduur in beginsel gelijk is aan de duur van het huwelijk.

Indien u na 1 januari 2020 bent gescheiden, dan geldt als uitgangspunt dat de duur van de alimentatieplicht gelijk is aan de helft van de duur van het huwelijk, zulks met een maximum alimentatieduur van 5 jaar. Op dit uitgangspunt worden de volgende 3 uitzonderingen gemaakt:

  • Indien er tijdens het huwelijk kinderen zijn geboren, dan eindigt het recht op partneralimentatie niet eerder dan dat het jongste kind 12 jaar is geworden;
  • Indien u langer dan 15 jaar getrouwd bent en de alimentatiegerechtigde ex-partner binnen 10 jaar de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, dan eindigt de alimentatieplicht uiterlijk per de datum dat de alimentatiegerechtigde ex-partner de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt;
  • Indien u voor 1 januari 1970 bent geboren, uw huwelijk minimaal 15 jaar heeft geduurd en u pas over meer dan 10 jaar de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, dan geldt een alimentatieduur van maximaal 10 jaar.

Ongeacht in welk jaar u gescheiden bent geldt dat de alimentatieplicht eindigt indien de alimentatiegerechtigde ex-partner trouwt, een geregistreerd partnerschap aangaat of gaat samenwonen als ware hij/zij gehuwd. Ook indien de alimentatieplichtige ex-partner overlijdt eindigt de alimentatieplicht.

Het staat u uiteraard vrij om andere afspraken met elkaar te maken omtrent de duur van de alimentatieplicht.

Alimentatie tot welke leeftijd?

Ten aanzien van kinderen geldt voor hum ouders in beginsel een onderhoudsverplichting tot het moment dat het kind de 21-jarige leeftijd heeft bereikt. Deze verplichting kan in uitzonderlijke gevallen ook doorlopen nadat het kind 21 jaar is geworden. Bijvoorbeeld indien het kind door een handicap niet in zijn eigen levensonderhoud kan voorzien.

Deel deze pagina

Kantoor - Smit & De Hart Advocaten

Smit & De Hart Advocaten

Smit & De Hart Advocaten in Vught biedt u zowel zakelijk als privé rechtsbijstand door een advocaat. Ons kantoor is al 35 jaar huisadvocaat voor tal van ondernemers en particulieren.

Meer over ons