Veelgestelde vragen

Wat als alimentatie niet betaald wordt?

Het kan voorkomen dat uw ex-partner of ouder de alimentatie, zonder uw toestemming, niet of slechts gedeeltelijk betaalt.

Alimentatie niet betaald

Indien de kinder- en/of partneralimentatie niet of slechts deels wordt voldaan, kunt u de volgende rechtsmaatregelen treffen.

Indien de alimentatie door een rechter is vastgesteld en is opgenomen in een beschikking, dan kunt u bij het innen van de achterstallig alimentatie hulp inschakelen van het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO). De kosten voor het innen van de alimentatie door het LBIO zijn voor rekening van de onderhoudsplichtige. Het LBIO kan u helpen bij het innen van een achterstand van niet ouder dan 6 maanden. Voor het innen van een oudere alimentatieachterstand kunt u de hulp van een deurwaarder inroepen.

Indien u in onderling overleg afspraken omtrent alimentatie heeft gemaakt en deze niet in een beschikking heeft laten opnemen, kunt u zich alsnog tot de rechtbank wenden met het verzoek om de alimentatieverplichting (met terugwerkende) kracht vast te stellen in een beschikking. Indien de rechtbank uw verzoek toewijst kunt u het LBIO en/of de deurwaarder alsnog inschakelen om de achterstallige alimentatie bij de onderhoudsplichtige te innen.

Deel deze pagina

Kantoor - Smit & De Hart Advocaten

Smit & De Hart Advocaten

Smit & De Hart Advocaten in Vught biedt u zowel zakelijk als privé rechtsbijstand door een advocaat. Ons kantoor is al 35 jaar huisadvocaat voor tal van ondernemers en particulieren.

Meer over ons