Alimentatie is een periodieke financiële bijdrage in de kosten van het levensonderhoud van een ex-partner of kind.

Alimentatie aanvragen

Het staat u vrij om in onderling overleg afspraken te maken omtrent alimentatie. Als dit niet lukt kunt u, door tussenkomst van een advocaat, een verzoekschrift tot het vaststellen van alimentatie indienen bij de rechtbank. De rechter zal vervolgens in een beschikking vastleggen of en zo ja, met welk bedrag de onderhoudsplichtige dient bij te dragen in de kosten van de onderhoudsgerechtigde.

Deel deze pagina

Kantoor - Smit & De Hart Advocaten

Smit & De Hart Advocaten

Smit & De Hart Advocaten in Vught biedt u zowel zakelijk als privé rechtsbijstand door een advocaat. Ons kantoor is al 35 jaar huisadvocaat voor tal van ondernemers en particulieren.

Meer over ons