Een werkgever kan een arbeidsovereenkomst eenzijdig beëindigen vanwege bedrijfseconomische redenen. Dit betreft dan het noodzakelijkerwijs komen te vervallen van arbeidsplaatsen als gevolg van het treffen van maatregelen voor een doelmatige bedrijfsvoering. Als sprake is van meerdere ontslagen, dan kan sprake zijn van een collectief ontslag.

Er is sprake van een collectief ontslag als de werkgever het voornemen heeft ten minste twintig werknemers binnen een tijdvak van drie maanden te ontslaan. Het moet dan wel gaan om werknemers binnen één werkgebied. In een dergelijk geval moet de werkgever het voornemen tot collectief ontslag schriftelijk melden aan de vakverenigingen en aan het UWV.

Zowel voor de werknemer als voor de werkgever is het zaak om zich goed te laten adviseren over de rechter en plichten die op collectief ontslag van toepassing zijn.

Deel deze pagina

Kantoor - Smit & De Hart Advocaten

Smit & De Hart Advocaten

Smit & De Hart Advocaten in Vught biedt u zowel zakelijk als privé rechtsbijstand door een advocaat. Ons kantoor is al 35 jaar huisadvocaat voor tal van ondernemers en particulieren.

Meer over ons